De voorwaarden van onzeTrouwfotograaf zijn van toepassing op de bruidsparen die onzeTrouwfotograaf.nl gebruiken om hun fotograaf te vinden, alsmede de fotografen die zich presenteren op deze website.

- onzeTrouwfotograaf.nl behoudt ten alle tijde het recht om de voorwaarden te wijzigen. Indien er wijzigingen plaatsvinden dan zullen de deelnemende fotografen hiervan op de hoogte gesteld worden en de mogelijkheid geboden worden hier niet mee akkoord te gaan en zich uit te schrijven.
- onzeTrouwfotograaf.nl behoudt zich het recht voor om frauduleus lijkende deelnames uit te sluiten, frauduleus lijkende fotografen en kwalitatief slechte fotografen te verwijderen van de website.
Hieronder valt onder andere:
* onrechtmatig verkregen reacties van bruidsparen
* fotografen die bruidsparen vragen niet hun fotograaf door te geven om de boekingsfee afdracht te kunnen ontlopen
* fotografen die uitermate slecht en onprofessioneel werk leveren of geleverd hebben
* alle andere manieren waarbij het vertrouwen tussen onzeTrouwfotograaf.nl en de betreffende fotograaf wordt geschaad.
* onzeTrouwfotograaf.nl is een verwijderde fotograaf geen reden verschuldigd, maar zal deze in de meeste situaties wel communiceren
- Bruidsparen maken alleen kans op de prijzen als de doorgegeven fotograaf vermeld staat op onzeTrouwfotograaf.nl.
- onzeTrouwfotograaf.nl behoudt zich het recht om bruidsparen en fotografen, die hun gegevens hebben achtergelaten op onze website, te informeren met aanbiedingen en kortingsacties via e-mail en telefonisch. E-mails zullen niet vaker dan 1x per week verstuurd worden en er is altijd de mogelijkheid om uit te schrijven van de nieuwsbrief.
- onzeTrouwfotograaf.nl behoudt zich het recht om namen van fotografen en foto's (met naamsvermelding) te gebruiken voor promotieactiviteiten, zowel online als in print. Dit zal echter altijd in overleg gaan en naar volle tevredenheid van alle betrokken partijen.
- Bedrijfsgegevens en gebruikersdata afkomstig vanaf onzeTrouwfotograaf zullen niet openbaar gemaakt worden aan derden, mits de betrokkenen daar nadrukkelijk toestemming voor verlenen.
- Alle fotografen kunnen zonder enige opgaaf van reden altijd hun profielpagina en daarbij al hun gegevens laten verwijderen van onzeTrouwfotograaf.nl